Często ludzie nie potrafią powiedzieć, czym różni się suplement diety od leku. A co dopiero suplement od środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Niejednokrotnie nie mają pojęcia o istnieniu tego drugiego (śsspż).

A więc w celu uwydatnienia cech różniących 3 wyżej wymienione rodzaje „produktów aptecznych” skrócę ich definicje i pogrubię najważniejsze aspekty danego wyrobu.

1) SUPLEMENT DIETY

„Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych(…)”[1].

2) ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

„Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego to środek spożywczy, który (…) jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych: a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności (…) b) zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat”[1].

3) LEK

„Lek to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana, jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób, lub podawana w celu postawienia diagnozy, lub w celu przywrócenia, poprawienia, lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne” [def. wg prawa farmaceutycznego][2].

Skrót skrótów:

  • Suplement ma uzupełnić naszą dietę i jak to często w reklamach telewizyjnych słychać nie może zastępować zróżnicowanej diety.
  • Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego ma zaspokoić (całkowicie!) potrzeby ludzi, którzy nie mogą z jakiś przyczyn (alergie, nadwrażliwości itp.) przyjmować normalnych produktów żywnościowych.
  • Lek – leczy! Poza tym, jako jedyny z w/w środków musi mieć na swoim koncie długoletnie badania kliniczne, które potwierdzają jego farmakologiczne działanie.

Dodatkowa informacja:

Warto też znać poniższy podział:

– produkt leczniczy = LEK

-wyroby medyczne = suplementy diety, ale nie tylko mogą to być maści, czopki, krople do oczu, zastrzyki, pastylki do ssania i kapsułki.

 


[3]  A. Skiba, Klasyfikacja farmaceutyków – jak odróżnić lek od wyrobu medycznego, http://archiwum.gf24.pl/klasyfikacja-farmaceutykow-jak-odroznic-lek-od-wyrobu-medycznego/ [04.02.2017]